სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები


რეორგნიზაციის შედეგა საქართველოს პენ-ცენტრის ასამბლეამ 2011 წლის გაზაფხულზე

დაამტკიცა ახალი  სამეთვალყურეო საბჭო:

 

რატი ამაღლობელი: პოეტი

ნაირა გელაშვილი:  მწერალი

ნინო ჟვანია: წიგნის სახლის დამფუძნებელი

შორენა შავერდაშვილი: ჟურნალ „ლიბერალის“ გამომცემელი

ბესო ხვედელიძე: მწერალი

ლაშა ბუღაძე: მწერალი

გიორგი ლობჟანიძე: პოეტი და მთარგმნელი

 

 სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება-მოვალეობები:

 

ა) განსაზღვრავს პენ-ცენტრის საქმიანობის მიმართულებებს;

ბ) ახორციელებს კონტროლს პრეზიდენტის საქმიანობაზე;

გ) უფლება აქვს, წელიწადში ერთეხელ მოსთხოვოს პრეზიდენტს, წარმოადგინოს მის მიერ განხორციელებული საქმიანობის ანგარიში;

დ) განსაზღვრავს საწევროს გადახდის წესსა და ოდენობას;

ე) იღებს გადაწყვეტილებას პენ-ცენტრის ფილიალებისა და სტრუქტურული დანაყოფების შექმნასთან დაკავშირებით.


ბეჭდვა PDF
  • სიახლეები
  • ჩანაწერები
  • ბლოგები


"ადამიანი იწყება ღირსებიდან და მას მხოლოდ საკუთარი ღირსების გავლით შეუძლია ჭეშმარიტად გააცნობიეროს თავი ამა თუ იმ ერის შვილად! ქართველობა არ არის ბიოლოგიური მოცემულობა – ეს არის ნება იყო ქართველი, ნება კი რაინდული ღირსების ფენომენია და მე თუ არა მაქვს ის, რამდენიც არ უნდა ინებოს ერმა თუ ბერმა მე ვერც კაცი ვიქნები და ვერც ქართველი!”

“ჭეშმარიტება სამშობლოზე მაღლა დგას”.

მერაბ მამარდაშვილი
ქართული სუფრის მთავარი ძალა  მეღვინეობის ორგანული ტრადიციის ქრისტიანულად მართვაში მდგომარეობს. მისი სოციალური ,,ინფრასტრუქტურა“, შელახულობის მიუხედავად, მთელ ქვეყანას მო-იცავს და ამ მხრივ ყველა პურმართალ ოჯახშიგანათლების კერა ბჟუტავს. მიდღეგრძელებია ასეთი ოჯახები!

სუფრის მართვა ჯერ თავმდაბლობას, შემდეგ ჭკუას და  ცოდნას მოითხოვს, გაძღოლისათვის  საჭირო ყველა მოწყობილობაში ჩახედულობას  და გარკვეულობას. აქ მთელი რიგი საკითხებია,  რისთვისაც გზიდან მიბრუნება ან საფრთხის ჭვრეტით მიმართულების შეცვლა, საჭირო არ იქნება.

დაწვრილებით

გამოკითხვა

მოგწონთ თუ არა პენ–ცენტრის საიტი?
პროექტი დაფინანსებულია ფონდ "ღია საზოგადოება საქართველო"–ს მიერ


პროექტის პარტნიორები:


Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates