ლიტერატურული რუკასაქართველოში არ არსებობს ერთიანი სივრცე და მონაცემთა ბაზა, სადაც აღიწერება ქართველი მწერლების ბიოგრაფია, ბიბლიოგრაფია, მოღვაწეობის ადგილი და არეალი.  არ არის სათანადოდ იდენტიფიცირებული მათი სახლ-მუზეუმები, როგორც კულტურული კერების ადგილი. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეებს ნაკლები წარმოდგენა აქვთ იმ რეალურ გარემოზე, სადაც კონკრეტულ მწერლებს უწევდათ ცხოვრება და შემოქმედების რეალიზება. 

თანამედროვე ევროპული კულტურული და საგანმანათლებლო პოლიტიკის პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ასეთი ტიპის კერები – სახლ-მუზეუმები არის ხიდი, რომელიც აერთიანებს ისტორიას და თანამედროვე პროცესებს. ეს არის ადგილი სადაც ერთმანეთს ხვდება წარსულის გამოცდილება და თანამედროვე ხედვები. 

საქართველოში სათანადოდ არ არის იდენტიფიცირებული მსგავსი სივრცეები: არსებულ სახლ-მუზეუმები სავალალო მატერიალურ მდგომარეობაშია და მათ უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს გადარჩენა და არა განვითარება. 

ლიტერატორებისა და მწერლების გვარ-სახელები, რომელთა ცხოვრება და შემოქმედებაც უამრავ იმპულს იძლევა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისათვის არის მხოლოდ ისტორიის კუთვნილება და არ არის აქტუალიზებული თანამედროვე სამოქალაქო და ინტელექტუალურ დისკურსში.


საქართველოს ლიტერატურული რუკა თითოეულ ვიზიტორს საშუალებას მისცემს, ამომწურავი ინფორმაცია მიიღოს სხვადასხვა მწერლის ბიოგრაფიის, ბიბლიოგრაფიის, მისი სახლ–მუზეუმის და მასთან დაკავშირებული ყველა საკითხის შესახებ, ასევე ერთიანად დაინახოს ის არეალი, სადაც საქართველოს ლიტერატურული პროცესები მიმდინარეობდა სხვადასხვა ეპოქაში. ვებ-რუკა საშუალებას მოგვცემს კულტურული ისტორიული და ლიტერატურული პროცესები ერთ ვებ სივრცეში დავინახოთ. 


გადასვლა ლიტერატურული რუკის სრულ ვერსიაზე

ბეჭდვა PDF
  • სიახლეები
  • ჩანაწერები
  • ბლოგები


"ადამიანი იწყება ღირსებიდან და მას მხოლოდ საკუთარი ღირსების გავლით შეუძლია ჭეშმარიტად გააცნობიეროს თავი ამა თუ იმ ერის შვილად! ქართველობა არ არის ბიოლოგიური მოცემულობა – ეს არის ნება იყო ქართველი, ნება კი რაინდული ღირსების ფენომენია და მე თუ არა მაქვს ის, რამდენიც არ უნდა ინებოს ერმა თუ ბერმა მე ვერც კაცი ვიქნები და ვერც ქართველი!”

“ჭეშმარიტება სამშობლოზე მაღლა დგას”.

მერაბ მამარდაშვილი
ქართული სუფრის მთავარი ძალა  მეღვინეობის ორგანული ტრადიციის ქრისტიანულად მართვაში მდგომარეობს. მისი სოციალური ,,ინფრასტრუქტურა“, შელახულობის მიუხედავად, მთელ ქვეყანას მო-იცავს და ამ მხრივ ყველა პურმართალ ოჯახშიგანათლების კერა ბჟუტავს. მიდღეგრძელებია ასეთი ოჯახები!

სუფრის მართვა ჯერ თავმდაბლობას, შემდეგ ჭკუას და  ცოდნას მოითხოვს, გაძღოლისათვის  საჭირო ყველა მოწყობილობაში ჩახედულობას  და გარკვეულობას. აქ მთელი რიგი საკითხებია,  რისთვისაც გზიდან მიბრუნება ან საფრთხის ჭვრეტით მიმართულების შეცვლა, საჭირო არ იქნება.

დაწვრილებით

გამოკითხვა

მოგწონთ თუ არა პენ–ცენტრის საიტი?
პროექტი დაფინანსებულია ფონდ "ღია საზოგადოება საქართველო"–ს მიერ


პროექტის პარტნიორები:


Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates