მწერლები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ

ვებპლატფორმა Hatecontrol.ge საქართველოს პენცენტრის პროექტია. მისი მიზანია აამაღლოს სამოქალაქო ცნობიერება სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით და შესაბამისად, შეამციროს მისი გავლენა საზოგადოების სხვადასხვა სფეროზე. პროექტის პარტნიორია გერმანიის მარშალის ფონდი.

სიძულვილის თავისუფლება

2020-03-15 13:41 1895

შეიძულე მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი

2020-03-12 23:01 1921

უკრაინა: ჰიბრიდული ომი, სიტყვების ომი

2020-03-01 15:57 1937

სიძულვილის ენა და სიახლეების შიში

2019-10-02 23:45 2208

სიძულვილი ვერ უნდა გაბატონდეს

2019-09-28 23:45 2515

როცა სიტყვები (გ)აწამებს და (გ)კლავს

2019-09-17 11:24 1929