ბლოგები

შეხვედრა დისიდენტ რეჟისორთან - ოლეგ სენცოვი თბილისშია

2020-02-15 3079

6 ქვეყნის მწერლები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ

2019-11-23 10:20 3074

სიმპოზიუმი დემოკრატიული ფასეულობების დაცვისა და რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლის შესახებ

2019-09-20 13:22 3590

სიძულვილი და ცენზურა - ქეთი ქანთარიას ლექცია
17 სექტემბერი, 19:00 საათი

2019-09-14 19:22 2952

პროექტი „მწერლები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ“

2019-07-29 3342