მწერლები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ

ვებპლატფორმა Hatecontrol.ge საქართველოს პენცენტრის პროექტია. მისი მიზანია აამაღლოს სამოქალაქო ცნობიერება სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით და შესაბამისად, შეამციროს მისი გავლენა საზოგადოების სხვადასხვა სფეროზე. პროექტის პარტნიორია გერმანიის მარშალის ფონდი.

სიძულვილის ენა და სიახლეების შიში

2019-10-02 23:45 99

სიძულვილი ვერ უნდა გაბატონდეს

2019-09-28 23:45 168

როცა სიტყვები (გ)აწამებს და (გ)კლავს

2019-09-17 11:24 174