მწერლები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ

ვებპლატფორმა Hatecontrol.ge საქართველოს პენცენტრის პროექტია. მისი მიზანია აამაღლოს სამოქალაქო ცნობიერება სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით და შესაბამისად, შეამციროს მისი გავლენა საზოგადოების სხვადასხვა სფეროზე. პროექტის პარტნიორია გერმანიის მარშალის ფონდი.

სიძულვილის თავისუფლება

2020-03-15 13:41 514

შეიძულე მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი

2020-03-12 23:01 578

უკრაინა: ჰიბრიდული ომი, სიტყვების ომი

2020-03-01 15:57 552

სიძულვილის ენა და სიახლეების შიში

2019-10-02 23:45 843

სიძულვილი ვერ უნდა გაბატონდეს

2019-09-28 23:45 1032

როცა სიტყვები (გ)აწამებს და (გ)კლავს

2019-09-17 11:24 880